Bộ chuyển nguồn tự động – ATS Kyungdong

Bộ chuyển nguồn tự động ATS Kyungdong Hàn Quốc

Hình ảnh: Bộ chuyển nguồn tự động ATS Kyungdong Hàn Quốc

Bộ chuyển nguồn tự động ATS Kyungdong 220V:

 

Mã sản phẩm

(ATS 3 pha)

Mã sản phẩm

(ATS 4 pha)

Dòng định mức

(A)

Vị trí bắt cực

Chu kỳ

 KD06-F301A

 KD06-F401A

 100

 Trước

 ON-ON

 KD06-F302A

 KD06-F402A

 200

 Trước

 ON-ON

 KD06-F304A

 KD06-F404A

 400

 Trước

 ON-ON

 KD06-B306A

 KD06-B406A

 600

 Sau

 ON-OFF-ON

 KD06-B308A

 KD06-B408A

 800

 Sau

 ON-OFF-ON

 KD06-B310A

 KD06-B410A

 1000

 Sau

 ON-OFF-ON

 KD06-B312A

 KD06-B412A

 1200

 Sau

 ON-OFF-ON

 KD06-B316A

 KD06-B416A

 1600

 Sau

 ON-OFF-ON

 KD06-B320A

 KD06-B420A

 2000

 Sau

 ON-OFF-ON

 KD06-B325A

 KD06-B425A

 2500

 Sau

 ON-OFF-ON

 KD06-B332A

 KD06-B432A

 3200

 Sau

 ON-OFF-ON

 

Bộ chuyển nguồn tự động ATS Kyungdong 110V:

 

Mã sản phẩm

(ATS 3 pha)

Mã sản phẩm

(ATS 4 pha)

Dòng định mức

(A)

Vị trí bắt cực

Chu kỳ

 KD06-F301D

 KD06-F401D

 100

 Trước

 ON-ON

 KD06-F302D

 KD06-F402D

 200

 Trước

 ON-ON

 KD06-F304D

 KD06-F404D

 400

 Trước

 ON-ON

 KD06-B306D

 KD06-B406D

 600

 Sau

 ON-OFF-ON

 KD06-B308D

 KD06-B408D

 800

 Sau

 ON-OFF-ON

 KD06-B310D

 KD06-B410D

 1000

 Sau

 ON-OFF-ON

 KD06-B312D

 KD06-B412D

 1200

 Sau

 ON-OFF-ON

 KD06-B316D

 KD06-B416D

 1600

 Sau

 ON-OFF-ON

 KD06-B320D

 KD06-B420D

 2000

 Sau

 ON-OFF-ON

 KD06-B325D

 KD06-B425D

 2500

 Sau

 ON-OFF-ON

 KD06-B332D

 KD06-B432D

 3200

 Sau

 ON-OFF-ON

 

Sản phẩm chính hãng mới 100%, có đầy đủ CO-CQ. Xuất xứ Hàn Quốc.

Bảo hành: 12 tháng.