Các biện pháp tổ chức bảo vệ an toàn

1. Yêu cầu đối với nhân viên làm trực tiếp với các thiết bị điện

  • Về tuổi: ≥ 18 tuổi.
  • Về sức khỏe : phải qua kiểm tra đủ sức khỏe, không bị tim, mắt nhìn rõ.
  • Phải có kiến thức, hiểu biết về điện, có khả năng ứng dụng các quy phạm về điện, biết cấp cứu người bị điện giật.

Ví dụ: Công nhân bậc thợ và bậc an toàn cao mới có quyền thao tác một mình (bậc thợ tương đương hiểu bác về sợ đồ thiết bị; bậc an toàn về an toàn điện).

Hình 1. Công nhân bậc thợ và bậc an toàn cao mới có quyền thao tác một mình.

2. Tổ chức làm việc

Hình 2. Tổ chức làm việc để đảm bảo an toàn.

– Phải có phiếu làm nhiệm vụ (có ký giao nhận) ghi rõ làm việc gì, nơi làm việc, thời gian, yêu cầu bậc thợ, số người cùng làm việc, phạm vi.. vi phạm về thời gian, nơi khác căn cứ phiếu công tác sẽ đóng điện làm thợ đang sửa chữa bị tai nạn.  

– Ghi rõ điều kiện an toàn (phải đi ủng, mang găng tay, sào cách đất, nối đất,…)

Hình 3. Các dụng cụ bảo hộ an toàn.

– Phiếu công tác phải có hai bản:

  • Một bản để ở phòng quản lý giao việc.
  • Một bản giao cho công nhân thi hành.

Các phiếu công tác phải được nhân viên chuyên môn kiểm tra. Khi tiến hành chỉ có người chỉ huy mới có quyền ra lệnh làm việc. Trược khi làm việc người chỉ huy phải hướng dẫn trực tiếp tại chỗ về nơi làm việc, nội dung công việc, những chỗ có điện nguy hiểm, những quy định về an toàn, chỗ cần nối đất, cần che chắn,.. Sau khí hướng dẫn xong, tất cả thành viên của tổ phải kí vào phiếu giao nhiệm vụ.

Kiểm tra trong thời gian làm việc: tất cả các công việc cần tiếp xúc với mạng điện, cần trèo cao, làm việc trong phòng kín cần ít nhất hai người, người lãnh đạo là thợ bậc cao chỉ huy, theo dõi và kiểm tra công việc. Tuy nhiên, khi công việc quá phức tạp, cần thợ bậc cao tiến hành thì người lãnh đạo phải tiến hành công việc và cử người khác trong tổ giám sát theo dõi. Trong thời gian tiến hành công việc, người theo dõi không phải làm bất cứ công việc gì mà chỉ chuyên trách về các nguyên tắc kỹ thuật an toàn cho tổ.