CXV/AWA/FR – 0,6/1 KV & CXV/SWA/FR – 0,6/1 KV | CÁP CHỐNG CHÁY, RUỘT...

TỔNG QUAN Cáp chống cháy CVV/AWA (SWA)/FR dùng cho hệ thống phân phối điện được thiết kế để duy trì nguồn điện cho các thiết...

CXV/DATA/FR – 0,6/1 KV & CXV/DSTA/FR – 0,6/1 KV | CÁP CHỐNG CHÁY, RUỘT...

TỔNG QUAN Cáp chống cháy CXV/DATA (DSTA)/FR dùng cho hệ thống phân phối điện được thiết kế để duy trì nguồn điện cho các thiết...

CXV/FR – 0,6/1 KV | CÁP CHỐNG CHÁY, RUỘT ĐỒNG, BĂNG MICA, CÁCH ĐIỆN...

TỔNG QUAN Cáp chống cháy CXV/FR dùng cho hệ thống phân phối điện được thiết kế để duy trì nguồn điện cho các thiết bị,...

CVV/AWA/FR – 0,6/1 KV & CVV/SWA/FR – 0,6/1 KV | CÁP CHỐNG CHÁY, RUỘT...

TỔNG QUAN Cáp chống cháy CVV/AWA (SWA)/FR dùng cho hệ thống phân phối điện được thiết kế để duy trì nguồn điện cho các thiết...

CVV/DATA/FR – 0,6/1 KV & CVV/DSTA/FR – 0,6/1 KV | CÁP CHỐNG CHÁY, RUỘT...

TỔNG QUAN Cáp chống cháy CVV/DATA (DSTA)/FR dùng cho hệ thống phân phối điện được thiết kế để duy trì nguồn điện cho các thiết...

CVV/FR – 0,6/1 KV | CÁP CHỐNG CHÁY, RUỘT ĐỒNG, BĂNG MICA, CÁCH ĐIỆN...

TỔNG QUAN Cáp chống cháy CVV/FR dùng cho hệ thống phân phối điện được thiết kế để duy trì nguồn điện cho các thiết bị,...

CV/FR – 0,6/1 KV | CÁP CHỐNG CHÁY, RUỘT ĐỒNG, BĂNG MICA, CÁCH ĐIỆN...

TỔNG QUAN Cáp chống cháy CV/FR dùng cho hệ thống phân phối điện được thiết kế để duy trì nguồn điện cho các thiết bị,...

CXE/AWA/FRT –LSHF – 0,6/1 KV & CXE/SWA/FRT –LSHF – 0,6/1 KV | CÁP CHẬM...

TỔNG QUAN Cáp chậm cháy ít khói không halogen CXE/AWA (SWA)/FRT-LSHF được thiết kế để hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị...

CXE/DATA/FRT–LSHF – 0,6/1 KV & CXE/DSTA/FRT–LSHF – 0,6/1 KV | CÁP CHẬM CHÁY ÍT...

TỔNG QUAN Cáp chậm cháy ít khói không halogen CXE/DATA (DSTA)/FRT-LSHF được thiết kế để hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị...

CXE/FRT –LSHF – 0,6/1 KV | CÁP CHẬM CHÁY ÍT KHÓI KHÔNG HALOGEN, RUỘT...

TỔNG QUAN Cáp chậm cháy ít khói không halogen CXE/FRT-LSHF được thiết kế để hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh...

CXV/AWA/FRT – 0,6/1KV & CXV/SWA/FRT – 0,6/1KV | CÁP CHẬM CHÁY, RUỘT ĐỒNG, CÁCH...

TỔNG QUAN Cáp chậm cháy CXV/AWA (SWA)/FRT dùng cho hệ thống phân phối điện được thiết kế để hạn chế sự lan truyền của ngọn...

CXV/DATA/FRT – 0,6/1KV & CXV/DSTA/FRT – 0,6/1KV | CÁP CHẬM CHÁY, RUỘT ĐỒNG, CÁCH...

TỔNG QUAN Cáp chậm cháy CXV/DATA (DSTA)/FRT dùng cho hệ thống phân phối điện được thiết kế để hạn chế sự lan truyền của ngọn...

Stay connected

1,234FansLike
1,234FollowersFollow
1,234FollowersFollow
1,234SubscribersSubscribe

Bài Viết Mới.

Catalog Hivero

0
Hivero HIVERO PRODUCT CATALOG Catalog Hivero_BẠT BỌC CÁP CHỐNG CHÁY Catalog Hivero_BỘ ỔN NHIỆT Catalog Hivero_CẦU CHÌ & GIÁ ĐỠ CẦU CHÌ Catalog Hivero_CÔNG TẮC CHUYỂN MẠCH Catalog Hivero_CÔNG TẮC...

Catalog Hitachi

0
bien-tan-hitachi-nes-1-catalog-bien-tan-hitachi-nes-1-series2-bientanhitachi Catalog Hitachi_50-HITACHI-TRSeries Catalog Hitachi_70_HITACHI Switches & Breakers Catalog Hitachi_70_HITACHI Switches _ Breakers Catalog Hitachi_Hitachi-Switch_Breaders Ctlg Eng Catalog Hitachi_mcb-mccb hitachi Catalog Hitachi_Technical note_Magnetic

Catalog HDPE

0
CATALOGUE ONG HDPE XOAN BA AN CATALOGUE ONG HDPE XOAN SANTO