Câu hỏi trắc nghiệm AN Toàn Điện-Có Đáp Án

Trắc NghiệmĐáp Án

Câu 1. Lắp và tháo tiếp đất phải thực hiện như thế nào?

A. Lắp và tháo tiếp đất do hai người thực hiện, trong đó một người phải có bậc an toàn điện từ bậc 4 trở lên, người còn lại từ bậc 3 an toàn trở lên

B. Khi lắp tiếp đất phải đấu một đầu dây tiếp đất với đất trước, sau đó dùng sào cách điện (hoặc đeo găng tay cách điện đối với thiết bị điện hạ áp) để lắp đầu còn lại vào dây dẫn. Tháo tiếp đất làm ngược lại

C. Đầu dây đấu xuống đất phải bắt bằng bu-lông, cấm vặn xoắn. Nếu đấu vào tiếp đất của cột hoặc hệ thống nối đất chung thì phải cạo sạch rỉ chỗ đấu nối đất. Trường hợp nối đất cột bị hỏng, khó bắt bu-lông phải đóng cọc sắt (hoặc đồng) sâu 1,0m để làm tiếp đất

D. Cả a, b và c

Câu 2. Theo quy trình an toàn điện dây tiếp đất di động được quy định như thế nào là đúng?

A. Là dây chuyên dùng, bằng đồng hoặc hợp kim trần (hoặc bọc nhựa trong), mềm, nhiều sợi

B. Tiết diện phải chịu được tác dụng điện động và nhiệt học nhưng không nhỏ hơn 16mm2

C. Cả a và b

D. Cả a, b và c đều sai

Câu 3. Tiết diện dây tiếp đất di động phải chịu được tác dụng điện động và nhiệt học nhưng không nhỏ hơn:

A. 12mm2

B. 16mm2

C. 20mm2

D. 25mm2

Câu 4. Chuẩn bị nơi làm việc để đảm bảo an toàn khi tiến hành công việc thì phương pháp làm rào chắn như thế nào là đúng:

A. Rào chắn tạm thời để ngăn cách phần thiết bị có điện với nơi làm việc phải làm bằng vật liệu khô và chắc chắn, như tre, gỗ, nhựa, tấm vật liệu cách điện… Khoảng cách từ rào chắn tạm thời đến phần có điện phụ thuộc vào từng cấp điện áp

B. Trường hợp đặc biệt, ở thiết bị điện cấp điện áp đến 15kV, rào chắn tạm thời bằng vật liệu cách điện được chạm vào phần có điện. Rào chắn như vậy phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật sử dụng và thử nghiệm dụng cụ an toàn dùng ở thiết bị điện. Khi làm rào chắn loại này phải đeo găng cách điện, đi ủng cách điện hoặc đứng trên tấm thảm cách điện và thực hiện dưới sự giám sát của người có bậc 5 an toàn điện

C. Rào chắn tạm thời phải đặt sao cho khi có nguy hiểm người làm việc dễ dàng thoát ra khỏi vùng nguy hiểm

D. Cả a, b và c đều đúng

Câu 5. Trong trường hợp làm rào chắn ở thiết bị điện cấp điện áp đến 15kV, rào chắn tạm thời bằng vật liệu cách điện được chạm vào phần có điện thì phải theo những điều kiện nào sau đây là đúng:

A. Rào chắn phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật sử dụng và thử nghiệm dụng cụ an toàn dùng ở thiết bị điện.

B. Khi làm rào chắn phải đeo găng cách điện, đi ủng cách điện hoặc đứng trên tấm thảm cách điện

C. Thực hiện làm rào chắn dưới sự giám sát của người có bậc 5 an toàn điện

D. Cả a, b và c

Câu 6. Trong trường hợp làm rào chắn tạm thời bằng vật liệu cách điện được chạm vào phần có điện thì phải theo những điều kiện nào sau đây là đúng:

A. Việc làm rào chắn ở thiết bị điện có cấp điện áp ≤ 15kV

B. Rào chắn phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật sử dụng và thử nghiệm dụng cụ an toàn dùng ở thiết bị điện.

C. Khi làm rào chắn phải đeo găng cách điện, đi ủng cách điện và đứng trên tấm thảm cách điện; và thực hiện dưới sự giám sát của người có bậc 5 an toàn điện

D. Cả a và b

Câu 7. Khi làm rào chắn tạm thời bằng vật liệu cách điện được chạm vào phần có điện thì cho phép thực hiện ở thiết bị điện có cấp điện áp (U) là bao nhiêu:

A. U ≤ 10kV

B. U ≤ 15kV

C. U ≤ 22kV

D. U ≤ 35kV

Câu 8. Chuẩn bị nơi làm việc để đảm bảo an toàn khi tiến hành công việc thì phương pháp treo biển báo, tín hiệu như thế nào là đúng:

A. Ở bộ phận truyền động của máy cắt, dao cách ly mà từ đó đóng điện đến nơi làm việc, người thực hiện thao tác cắt điện phải treo biển: “Cấm đóng điện! Có người đang làm việc” ở các bộ phận truyền động của các máy cắt, dao cách ly… mà từ đó có thể đóng điện đến nơi làm việc. Với các dao cách ly một pha, phải treo biển báo ở từng pha

B. Khi làm việc trên đường dây thì ở dao cách ly đường dây treo biển “Cấm đóng điện! Có người đang làm việc trên dây dẫn”

C. Trên rào chắn tạm thời phải treo biển báo: “Dừng lại! Có điện nguy hiểm chết người”. Trường hợp đặc biệt phải treo thêm tín hiệu cảnh báo khác

D. Cả a, b và c

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 5 D
Câu 2 C Câu 6 D
Câu 3 B Câu 7 B
Câu 4 D Câu 8 D