DK­­­-AXV – 0,6/1 KV | CÁP ĐIỆN KẾ, 2 ĐẾN 4 LÕI, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ PVC

TỔNG QUAN

Cáp DK-AXV được dùng để truyền điện vào đồng hồ đo điện, tần số 50 Hz, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

TCVN 5935-1/ IEC 60502-1

TCVN 6612/ IEC 60228

NHẬN BIẾT LÕI

Bằng băng màu:    

Đỏ – vàng – xanh – không băng màu

Hoặc theo yêu cầu khách hàng    

 

CẤU TRÚC

CADIVI_66-69_DK_Brochure_6pp_151215_prin-4

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

5.1 – CÁP DK-AXV – 2 ĐẾN 4 LÕI.                               DK-AXV CABLE – 2 TO 4 CORES.

 

Ruột dẫn-Conductor

Chiều dày

cách

điện danh định

 

Chiều dày vỏ danh định

Nominal thickness of sheath

Đường kính tổng

gần đúng (*)

Approx.

overall diameter

Khối lượng cáp

gần đúng (*)

Approx. mass

Tiết diện

danh định

Kết cấu

Đường kính ruột dẫn

gần đúng (*)

Điện trở DC tối đa ở 200C

Nominal

area

Structure

Approx. conductor

diameter

Max. DC resistance at 200C

Nominal thickness of insulation

2

Lõi

3

Lõi

4

Lõi

2

Lõi

3

Lõi

4

Lõi

2

Lõi

3

Lõi

4

Lõi

core

core

core

core

core

core

core

core

core

mm2

N0 /mm

mm

Ω/km

mm

mm

mm

kg/km

10

7/1,35

4,05

3,08

0,7

1,8

1,8

1,8

16,3

17,2

18,6

334

367

429

11

7/1,40

4,20

2,81

0,7

1,8

1,8

1,8

16,6

17,5

19,0

347

382

447

14

7/1,60

4,80

2,17

0,7

1,8

1,8

1,8

17,8

18,8

20,4

404

447

526

16

7/1,70

5,10

1,91

0,7

1,8

1,8

1,8

17,6

18,6

20,3

304

366

446

22

7/2,00

6,00

1,38

0,9

1,8

1,8

1,8

20,2

21,4

23,5

393

478

588

25

7/2,14

6,42

1,20

0,9

1,8

1,8

1,8

21,0

22,4

24,5

428

522

645

35

7/2,52

7,56

0,868

0,9

1,8

1,8

1,8

23,3

24,8

27,3

529

654

813

38

7/2,60

7,80

0,814

1,0

1,8

1,8

1,9

24,2

25,8

28,5

565

699

883

50

19/1,78

8,90

0,641

1,0

1,8

1,9

1,9

26,4

28,1

31,2

664

826

1048

 

 

5.2 – CÁP DK-AXV – 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH.                                       DK-AXV CABLE – 3 PHASE +1NEUTRAL                                                                                                                                  CORES.

 

Tiết diện danh định

 

Lõi pha – Phase conductor

Lõi trung tính – Neutral conductor

Chiều dày vỏ danh định

Đường kính tổng

gần đúng (*)

 

Khối lượng cáp gần đúng (*)

 

Tiết diện

danh định

Kết

cấu

Đường kính ruột dẫn

gần đúng (*)

Chiều dày

cách

điện danh định

Điện trở

DC

tối đa

 ở

200C

Tiết diện

danh định

Kết

cấu

Đường kính ruột dẫn

gần đúng (*)

Chiều dày

cách

điện danh định

Điện trở

DC

tối đa

200C

Nominal

Area

Nominal

area

Structure

Approx. conductor

diameter

Nominal thickness of insulation

Max. DC resistance at 200C

Nominal

Area

Structure

Approx. conductor

diameter

Nominal thickness of insulation

Max. DC resistance at 200C

Nominal thickness

of sheath

Approx. overall diameter

Approx. mass

 

mm2

N0/mm

mm

mm

Ω/km

mm2

N0/mm

mm

mm

Ω/km

mm

mm

kg/km

3×16 + 1×10

16

7/1,70

5,10

0,7

1,91

10

7/1,35

4,05

0,7

3,08

1,8

20,5

533

3×22 + 1×11

22

7/2,00

6,00

0,9

1,38

11

7/1,40

4,20

0,7

2,81

1,8

22,9

670

3×22 + 1×16

22

7/2,00

6,00

0,9

1,38

16

7/1,70

5,10

0,7

1,91

1,8

22,7

552

3×25 + 1×14

25

7/2,14

6,42

0,9

1,20

14

7/1,60

4,80

0,7

2,17

1,8

23,3

585

3×25 + 1×16

25

7/2,14

6,42

0,9

1,20

16

7/1,70

5,10

0,7

1,91

1,8

23,5

594

3×35 + 1×22

35

7/2,52

7,56

0,9

0,868

22

7/2,00

6,00

0,9

1,38

1,8

26,3

756

3×38 + 1×22

38

7/2,60

7,80

1,0

0,814

22

7/2,00

6,00

0,9

1,38

1,8

27,1

798

3×50 + 1×25

50

19/1,78

8,90

1,0

0,641

25

7/2,14

6,42

0,9

1,20

1,8

29,4

933

3×50 + 1×35

50

19/1,78

8,90

1,0

0,641

35

7/2,52

7,56

0,9

0,868

1,9

30,2

991

– (*)         : Giá trị tham khảo – Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.

– (*)         : Reference value – This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.

Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.

Previous articleDK­­­-CXV – 0,6/1 KV | CÁP ĐIỆN KẾ, 2 ĐẾN 4 LÕI, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ PVC
Next articleDK­­­-AVV – 0,6/1 KV | CÁP ĐIỆN KẾ, 2 ĐẾN 4 LÕI, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ PVC