Dòng tiền là gì? Dòng tiền là lý do để bắt đầu và cũng chính là mục đích của từng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về dòng tiền. Và đây chính là lý do dẫn đến có tói 40% doanh nghiệp thất bại ngay ở năm đầu tiên thành lập. Để tránh được thất bại trên hãy cùng nhau tìm hiểu xem liệu dòng tiền là gì và những điều cần biết về dòng tiền trong bài viết này.

Dòng tiền là gì?

Về cơ bản, có thể hiểu đơn giản dòng tiền là sự vận động của tiền đi vào hoặc đi ra phát sinh tỏng một thời kỳ nhất định thông qua các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Hầu hết các doanh nghiệp trong quá trình vận hành và phát triển đều mong muốn theo đuổi mục tiêu tạo ra dòng tiền dương, tức là khoản tiền thu vào sẽ nhiều hơn khoản tiền phải bỏ ra. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng để làm được điều này thì quả thực không hề đơn giản chút nào.

cashflow - trò chơi rèn luyện tư duy tài chính

Dòng tiền là gì?

Bởi lẽ, các sự cố bất ngờ khó lường trước sẽ trở thành một trong những lý do khiến các doanh nghiệp khó kiểm soát dòng tiền. Nếu không tính toán lên kế hoạch một cách cẩn trọng và kỹ lưỡng việc buôn bán và mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh có thể mang đến doanh tiền âm cho các doanh nghiệp.

Dòng tiền thuần là gì và phân loại dòng tiền

Dòng tiền thuần có nghĩa là dòng tiền được tính sau khi cộng các khoản thu và trừ đi các khoản chi phí của doanh nghiệp. Về cơ bản thì dòng tiền được tổng hợp dựa trên những số liệu liên qua đến 3 hoạt động chính, bao gồm:

  • Hoạt đông kinh doanh: Là dòng tiền ra vào chủ yếu phát sinh thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra thường xuyên của doanh nghiệp

dòng tiền thuần là gì

Dòng tiền thuần là gì

  • Hoạt động đầu tư: Là dòng tiền ra vào chủ yếu phát sinh thông qua các hoạt động mua sắm các tài sản dài hạn hay các khoản đầu tư tài chính của doanh nghiệp
  • Hoạt động tài chính: Là sự phản ánh dòng tiền phát sinh từ các quyết định huy động cho hoạt động của doanh nghiệp.

Vai trò của việc quản trị dòng tiền đối với hoạt động của doanh nghiệp

Dòng tiền đóng một vài trò cực kỳ quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, về cơ bản thông qua việc quản trị dòng tiền sẽ giúp doanh nghiệp có thể:

  • Kiểm soát tốc độ và tăng dòng tiền vào, giảm thiểu tốc độ và dòng tiền ra
  • Lập kế hoạch vay/trả hiệu quả, tăng tín dụng ngân hàng, nhà cung cấp cũng như nhà đầu tư
  • Tận dụng tối đa các nguồn lực để giảm thiểu các khoản chi phí như chiết khấu mua hàng, tối ưu hóa chi phí trong khâu sản xuất, vận hành, vận chuyển,…

đầu tư tài chính là gì

Vai trò của việc quản trị dòng tiền

  • Sử dụng khoản tiền mặt sẵn có một cách hiệu quả nhất
  • Bổ sung nguồn tài chính kịp thời để mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh
  • Gia tăng sự gắn kết giữa nhận viên bằng các khoản tiền thưởng, đầu tư cơ sở vật chất tiên tiến và đảm bảo thanh toán lương cho nhân viên đúng kỳ hạn.

Làm thế nào để quản trị dòng tiền của doanh nghiệp hiệu qủa

Luôn dự báo diễn biến dòng tiền

Dự báo diễn biến dòng tiền thực chất là việc dự báo dòng tiền ra vào của doanh nghiệp vào tháng sau, quý sau hay thậm chí là năm sau. Việc dự báo dòng tiền một cách cẩn thận và chính xác sẽ giúp doanh nghiệp chuẩn bị và đưa ra các phương án khắc phục khi có những vấn đề rắc rối phát sinh trong quá trình vận hành.

Cải thiện các khoản phải thu

Trên thực tế không phải lúc nào doanh nghiệp cũng nhận ngay được khoản tiền thanh toán sau mỗi giao dịch mua bán. Vì thế nên việc cải thiện các khoản thu luôn là một trong những vấn đề cơ bản của trong khâu quản lý dòng tiền. Để làm được việc này, doanh nghiệp cần tập trung đẩy nhanh tốc độ biến nguyên liệu thành sản phẩm, biến hàng tồn kho thành các khoản phải thu và các khoản phải thu trở thành tiền mặt.

cần đầu tư tài chính

Quản trị dòng tiền hiệu quả

Quản lý chặt chẽ các khoản phải chi

Đối với các doanh nghiệp, bất cứ khi nào phát hiện dấu hiệu các khoản chi phí tăng mạnh hơn doanh thu là lúc phải đặc biệt cẩn trọng và lên kế hoạch giảm thiểu hoặc cắt giảm chi phí cho phù hợp.

Previous articleTiền Việt Nam Xưa
Next articleĐơn vị tiền tệ của các nước trên thế giới