DXV/SC/SWA – 0,6/1 KV | CÁP ĐIỀU KHIỂN RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, CÓ MÀN CHẮN CHỐNG NHIỄU, GIÁP SỢI THÉP, VỎ PVC

TỔNG QUAN

Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu DXV/Sc/ SWA sử dụng cho mạch điều khiển, cấp điện áp 0,6/1 kV, tần số 50Hz, lắp đặt cố định.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

TCVN 5935-1 / IEC 60502-1

•TCVN 6612 / IEC 60228

•Hoặc JIS C 3401-1992

NHẬN BIẾT LÕI

Bằng số trên cách điện.

•Số lõi cáp: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 24, 27, 30, 33, 37.

•Hoặc theo yêu cầu khách hàng.

CẤU TRÚC

Cap_dieu_khien-69

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

  • Rated voltage U0/U: 0,6/1 kV.
  • Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 90OC.
  • Maximum conductor temperature for normal operation is 90OC.
  • Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 250OC.
  • Maximum conductor temperature for short-circuit (5s maximum duration) is 250OC.

 

 

Ruột dẫn-Conductor

Chiều dày cách điện danh định

Điện trở DC

tối đa ở 200C

Tiết diện

danh định

Kết cấu

 

Đường kính ruột dẫn gần đúng(*)

Nominal area

Structure

Approx. conductor

diameter

Nominal thickness of insulation

Max. DC resistance

at 200C

mm2

N0/mm

mm

mm

/km

0,5

1/0,80

0,80

0,7

36,0

0,75

1/0,97

0,97

0,7

24,5

1

7/0,425

1,275

0,7

18,1

1,25

7/0,45

1,35

0,7

16,7

1,5

7/0,52

1,56

0,7

12,1

2

7/0,60

1,80

0,7

9,43

2,5

7/0,67

2,01

0,7

7,41

3

7/0,75

2,25

0,7

6,18

3,5

7/0,80

2,40

0,7

5,30

4

7/0,85

2,55

0,7

4,61

5,5

7/1,00

3,00

0,7

3,40

6

7/1,04

3,12

0,7

3,08

8

7/1,20

3,60

0,7

2,31

10

7/1,35

4,05

0,7

1,83

11

7/1,40

4,20

0,7

1,71

14

7/1,60

4,80

0,7

1,33

16

7/1,70

5,10

0,7

1,15

 

– (*)         : Giá trị tham khảo – Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.

– (*)         : Reference value – This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.

 

Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.

 

Tiết diện

danh định

Nominal area

2 lõi – 2 cores

3 lõi – 3 cores

Đường kính sợi giáp danh định

Nominal diameter of armour wire

Chiều dày vỏ

danh định

Nominal thickness

of sheath

Đường kính tổng

gần đúng (*)

Approx.

overall diameter

Khối lượng cáp

gần đúng (*)

Approx. mass

Đường kính sợi giáp danh định

Nominal diameter of armour wire

Chiều dày vỏ

danh định

Nominal thickness

of sheath

Đường kính tổng

gần đúng (*)

Approx.

overall diameter

Khối lượng cáp

gần đúng (*)

Approx. mass

mm2

mm

mm

mm

kg/km

mm

mm

mm

kg/km

0,5

0,8

1,5

11,5

232

0,8

1,5

11,9

248

0,75

0,8

1,5

11,8

246

0,8

1,5

12,2

265

1

0,8

1,5

12,5

269

0,8

1,5

12,9

295

1,25

0,8

1,5

12,6

278

0,8

1,5

13,0

305

1,5

0,8

1,5

13,0

299

0,8

1,5

13,5

327

2

0,8

1,5

13,5

320

0,8

1,5

14,0

357

2,5

0,8

1,5

13,9

344

0,8

1,5

14,5

387

3

0,8

1,5

14,4

371

1,25

1,5

15,9

525

3,5

0,8

1,5

14,7

388

1,25

1,5

16,2

552

4

1,25

1,5

15,9

510

1,25

1,5

16,5

580

5,5

1,25

1,5

16,8

573

1,25

1,5

17,5

658

6

1,25

1,5

17,0

595

1,25

1,5

17,8

685

8

1,25

1,5

18,0

667

1,25

1,5

18,8

776

10

1,25

1,5

18,9

740

1,25

1,5

19,8

871

11

1,25

1,5

19,2

769

1,25

1,5

20,1

907

14

1,25

1,5

20,4

880

1,6

1,5

22,1

1175

16

1,6

1,5

21,7

1052

1,6

1,5

22,7

1252

 

– (*)         : Giá trị tham khảo – Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.

– (*)         : Reference value – This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.

 

Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.

 

 

Tiết diện

danh định

Nominal area

4 lõi – 4 cores

5 lõi – 5 cores

Đường kính sợi giáp danh định

Nominal diameter of armour wire

Chiều dày vỏ

danh định

Nominal thickness

of sheath

Đường kính tổng

gần đúng (*)

Approx.

overall diameter

Khối lượng cáp

gần đúng (*)

Approx. mass

Đường kính sợi giáp danh định

Nominal diameter of armour wire

Chiều dày vỏ

danh định

Nominal thickness

of sheath

Đường kính tổng

gần đúng (*)

Approx.

overall diameter

Khối lượng cáp

gần đúng (*)

Approx. mass

mm2

mm

mm

mm

kg/km

mm

mm

mm

kg/km

0,5

0,8

1,5

12,4

272

0,8

1,5

13,0

297

0,75

0,8

1,5

12,8

295

0,8

1,5

13,5

320

1

0,8

1,5

13,6

330

0,8

1,5

14,3

359

1,25

0,8

1,5

13,8

338

0,8

1,5

14,5

372

1,5

0,8

1,5

14,3

368

1,25

1,5

16,0

511

2

0,8

1,5

14,8

405

1,25

1,5

16,6

565

2,5

1,25

1,5

16,3

550

1,25

1,5

17,2

607

3

1,25

1,5

16,8

593

1,25

1,5

17,9

666

3,5

1,25

1,5

17,2

625

1,25

1,5

18,3

702

4

1,25

1,5

17,6

657

1,25

1,5

18,7

740

5,5

1,25

1,5

18,6

762

1,25

1,6

20,1

870

6

1,25

1,6

19,1

793

1,25

1,6

20,4

906

8

1,25

1,6

20,3

916

1,6

1,7

22,6

1175

10

1,6

1,7

22,3

1178

1,6

1,7

23,8

1341

11

1,6

1,7

22,7

1212

1,6

1,7

24,2

1384

14

1,6

1,7

24,1

1409

1,6

1,8

26,0

1625

16

1,6

1,8

25,0

1533

1,6

1,8

26,9

1756

 

– (*)         : Giá trị tham khảo – Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.

– (*)         : Reference value – This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.

 

Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.

 

 

Tiết diện

danh định

Nominal area

7 lõi – 7 cores

8 lõi – 8 cores

Đường kính sợi giáp danh định

Nominal diameter of armour wire

Chiều dày vỏ

danh định

Nominal thickness

of sheath

Đường kính tổng

gần đúng (*)

Approx.

overall diameter

Khối lượng cáp

gần đúng (*)

Approx. mass

Đường kính sợi giáp danh định

Nominal diameter of armour wire

Chiều dày vỏ

danh định

Nominal thickness

of sheath

Đường kính tổng

gần đúng (*)

Approx.

overall diameter

Khối lượng cáp

gần đúng (*)

Approx. mass

mm2

mm

mm

mm

kg/km

mm

mm

mm

kg/km

0,5

0,8

1,5

13,7

328

0,8

1,5

14,5

360

0,75

0,8

1,5

14,2

360

1,25

1,5

15,9

500

1

1,25

1,5

16,0

511

1,25

1,5

17,0

569

1,25

1,25

1,5

16,3

532

1,25

1,5

17,2

583

1,5

1,25

1,5

16,9

577

1,25

1,5

17,9

643

2

1,25

1,5

17,6

641

1,25

1,6

18,9

722

2,5

1,25

1,5

18,2

703

1,25

1,6

19,6

791

3

1,25

1,6

19,2

775

1,25

1,6

20,4

872

3,5

1,25

1,6

19,6

830

1,25

1,6

20,9

923

4

1,25

1,6

20,1

877

1,6

1,7

22,3

1111

5,5

1,6

1,7

22,3

1165

1,6

1,7

23,8

1302

6

1,6

1,7

22,7

1200

1,6

1,7

24,2

1343

8

1,6

1,7

24,1

1402

1,6

1,8

26,1

1581

10

1,6

1,8

25,7

1622

1,6

1,8

27,6

1815

11

1,6

1,8

26,1

1695

1,6

1,9

28,3

1910

14

1,6

1,9

28,1

2003

16

1,6

1,9

29,0

2169

 

– (*)         : Giá trị tham khảo – Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.

– (*)         : Reference value – This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.

 

Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.

Tiết diện

danh định

Nominal area

10 lõi – 10 cores

12 lõi – 12 cores

Đường kính sợi giáp danh định

Nominal diameter of armour wire

Chiều dày vỏ

danh định

Nominal thickness

of sheath

Đường kính tổng

gần đúng (*)

Approx.

overall diameter

Khối lượng cáp

gần đúng (*)

Approx. mass

Đường kính sợi giáp danh định

Nominal diameter of armour wire

Chiều dày vỏ

danh định

Nominal thickness

of sheath

Đường kính tổng

gần đúng (*)

Approx.

overall diameter

Khối lượng cáp

gần đúng (*)

Approx. mass

mm2

mm

mm

mm

kg/km

mm

mm

mm

kg/km

0,5

1,25

1,5

16,8

525

1,25

1,5

17,2

554

0,75

1,25

1,5

17,5

579

1,25

1,5

17,9

613

1

1,25

1,5

18,7

656

1,25

1,6

19,3

706

1,25

1,25

1,6

19,2

691

1,25

1,6

19,6

735

1,5

1,25

1,6

20,0

761

1,25

1,6

20,5

813

2

1,25

1,6

21,0

844

1,6

1,7

22,4

1042

2,5

1,6

1,7

22,7

1066

1,6

1,7

23,3

1146

3

1,6

1,7

23,7

1159

1,6

1,7

24,3

1251

3,5

1,6

1,7

24,3

1242

1,6

1,8

25,1

1354

4

1,6

1,8

25,1

1323

1,6

1,8

25,7

1433

5,5

1,6

1,8

26,9

1548

1,6

1,8

27,6

1689

6

1,6

1,8

27,4

1615

1,6

1,9

28,3

1778

8

1,6

1,9

29,5

1912

1,6

1,9

30,3

2102

10

1,6

2,0

31,5

2206

1,6

2,0

32,4

2453

11

1,6

2,0

32,1

2304

2,0

2,0

33,8

2780

 

– (*)         : Giá trị tham khảo – Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.

– (*)         : Reference value – This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.

 

Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.

 

Tiết diện

danh định

Nominal area

14 lõi – 14 cores

16 lõi – 16 cores

Đường kính sợi giáp danh định

Nominal diameter of armour wire

Chiều dày vỏ

danh định

Nominal thickness

of sheath

Đường kính tổng

gần đúng (*)

Approx.

overall diameter

Khối lượng cáp

gần đúng (*)

Approx. mass

Đường kính sợi giáp danh định

Nominal diameter of armour wire

Chiều dày vỏ

danh định

Nominal thickness

of sheath

Đường kính tổng

gần đúng (*)

Approx.

overall diameter

Khối lượng cáp

gần đúng (*)

Approx. mass

mm2

mm

mm

mm

kg/km

mm

mm

mm

kg/km

0,5

1,25

1,5

17,7

587

1,25

1,5

18,3

629

0,75

1,25

1,5

18,5

651

1,25

1,6

19,3

707

1

1,25

1,6

20,0

761

1,25

1,6

20,8

807

1,25

1,25

1,6

20,3

784

1,6

1,7

22,0

970

1,5

1,6

1,7

22,2

999

1,6

1,7

23,0

1078

2

1,6

1,7

23,2

1117

1,6

1,7

24,1

1206

2,5

1,6

1,7

24,1

1231

1,6

1,8

25,3

1343

3

1,6

1,8

25,4

1377

1,6

1,8

26,5

1491

3,5

1,6

1,8

26,1

1462

1,6

1,8

27,2

1601

4

1,6

1,8

26,7

1567

1,6

1,8

27,9

1699

5,5

1,6

1,9

28,9

1867

1,6

1,9

30,2

2048

6

1,6

1,9

29,4

1953

1,6

1,9

30,7

2142

8

1,6

2,0

31,8

2332

2,0

2,1

34,2

2791

10

2,0

2,1

34,7

2950

2,0

2,1

36,7

3279

11

2,0

2,1

35,4

3088

2,0

2,2

37,6

3450

 

– (*)         : Giá trị tham khảo – Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.

– (*)         : Reference value – This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.

 

Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.

 

 

Tiết diện

danh định

Nominal area

19 lõi – 19 cores

24 lõi – 24 cores

Đường kính sợi giáp danh định

Nominal diameter of armour wire

Chiều dày vỏ

danh định

Nominal thickness

of sheath

Đường kính tổng

gần đúng (*)

Approx.

overall diameter

Khối lượng cáp

gần đúng (*)

Approx. mass

Đường kính sợi giáp danh định

Nominal diameter of armour wire

Chiều dày vỏ

danh định

Nominal thickness

of sheath

Đường kính tổng

gần đúng (*)

Approx.

overall diameter

Khối lượng cáp

gần đúng (*)

Approx. mass

mm2

mm

mm

mm

kg/km

mm

mm

mm

kg/km

0,5

1,25

1,6

19,2

688

1,6

1,7

22,3

941

0,75

1,25

1,6

20,1

765

1,6

1,7

23,3

1046

1

1,6

1,7

22,5

1011

1,6

1,8

25,4

1208

1,25

1,6

1,7

22,9

1056

1,6

1,8

25,8

1261

1,5

1,6

1,7

23,9

1176

1,6

1,8

27,1

1404

2

1,6

1,8

25,3

1331

1,6

1,9

28,7

1607

2,5

1,6

1,8

26,4

1472

1,6

1,9

30,0

1776

3

1,6

1,8

27,6

1640

1,6

2,0

31,6

2011

3,5

1,6

1,9

28,5

1776

2,0

2,0

33,3

2363

4

1,6

1,9

29,3

1888

5,5

1,6

2,0

31,7

2285

6

1,6

2,0

32,3

2393

8

2,0

2,1

36,1

3159

10

2,0

2,2

38,6

3699

11

2,0

2,2

39,3

3875

 

 

– (*)         : Giá trị tham khảo – Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.

– (*)         : Reference value – This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.

 

Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.

 

Tiết diện

danh định

Nominal area

27 lõi – 27 cores

30 lõi – 30 cores

Đường kính sợi giáp danh định

Nominal diameter of armour wire

Chiều dày vỏ

danh định

Nominal thickness

of sheath

Đường kính tổng

gần đúng (*)

Approx.

overall diameter

Khối lượng cáp

gần đúng (*)

Approx. mass

Đường kính sợi giáp danh định

Nominal diameter of armour wire

Chiều dày vỏ

danh định

Nominal thickness

of sheath

Đường kính tổng

gần đúng (*)

Approx.

overall diameter

Khối lượng cáp

gần đúng (*)

Approx. mass

mm2

mm

mm

mm

kg/km

mm

mm

mm

kg/km

0,5

1,6

1,7

22,6

968

1,6

1,7

23,2

1015

0,75

1,6

1,7

23,7

1081

1,6

1,7

24,3

1136

1

1,6

1,8

25,8

1268

1,6

1,8

26,4

1334

1,25

1,6

1,8

26,2

1325

1,6

1,8

26,9

1395

1,5

1,6

1,8

27,5

1480

1,6

1,9

28,5

1592

2

1,6

1,9

29,2

1699

1,6

1,9

30,0

1814

2,5

1,6

1,9

30,5

1884

1,6

2,0

31,6

2029

3

1,6

2,0

32,1

2138

2,0

2,0

33,9

2502

3,5

2,0

2,0

33,9

2512

2,0

2,1

35,1

2710

 

– (*)         : Giá trị tham khảo – Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.

– (*)         : Reference value – This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.

 

Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.

 

 

Tiết diện

danh định

Nominal area

33 lõi – 33 cores

37 lõi – 37 cores

Đường kính sợi giáp danh định

Nominal diameter of armour wire

Chiều dày vỏ

danh định

Nominal thickness

of sheath

Đường kính tổng

gần đúng (*)

Approx.

overall diameter

Khối lượng cáp

gần đúng (*)

Approx. mass

Đường kính sợi giáp danh định

Nominal diameter of armour wire

Chiều dày vỏ

danh định

Nominal thickness

of sheath

Đường kính tổng

gần đúng (*)

Approx.

overall diameter

Khối lượng cáp

gần đúng (*)

Approx. mass

mm2

mm

mm

mm

kg/km

mm

mm

mm

kg/km

0,5

1,6

1,7

23,8

1077

1,6

1,7

24,5

1132

0,75

1,6

1,8

25,2

1218

1,6

1,8

25,9

1283

1

1,6

1,8

27,2

1416

1,6

1,9

28,2

1508

1,25

1,6

1,8

27,7

1481

1,6

1,9

28,8

1578

1,5

1,6

1,9

29,3

1674

1,6

1,9

30,2

1791

2

1,6

1,9

30,9

1913

1,6

2,0

32,1

2065

2,5

2,0

2,0

33,3

2364

2,0

2,1

34,6

2556

3

2,0

2,1

35,2

2686

2,0

2,1

36,7

2918

3,5

2,0

2,1

36,6

2921

2,0

2,2

37,9

3160

 

 

– (*)         : Giá trị tham khảo – Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.

– (*)         : Reference value – This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.

 

Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.

Previous articleDXV/SC/DSTA – 0,6/1 KV | CÁP ĐIỀU KHIỂN RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, CÓ MÀN CHẮN CHỐNG NHIỄU, GIÁP 2 LỚP BĂNG THÉP, VỎ PVC
Next articleLV­−ABC ­− 0,6/1 KV | CÁP VẶN XOẮN HẠ THẾ, 2 ĐẾN 4 LÕI, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN XLPE