Hướng dẫn cài đặt biến tần Biến tần Rockwell Allen-Bradley PowerFlex 4M

 Chuyên mục: Hướng dẫn cài đặt biến tần

Số P101: Nhập vào điện áp động cơ (V)

Số P102: Nhập vào tần số động cơ (Hz)

Số P103: Nhập vào dòng điện định mức của động cơ (A)

Số P104: Nhập vào tần số min (Hz)

Số P104: Nhập vào tần số max (Hz)

Số P106: Chọn cách khởi động động cơ

– Chọn P106=0 nếu bạn muốn chạy bằng nút trên bàn phím của biến tần

– Chọn P106=1 Nếu bạn muốn khởi động biến tần bằng cách đấu dây, chạy bằng công tắc On/Off ở ngoài, chế độ 3 dây

– Chọn P106= 2 Nếu bạn muốn khởi động biến tần bằng cách đấu dây, chạy bằng công tắc On/Off ở ngoài, chế độ 2 dây

– Chọn P106= 5 Nếu bạn muốn khởi động biến tần qua mạng, dùng các option truyền thông mạng

Số P107: Stop Mode

– Chọn P107= 0 :Ramp CF- dừng có điều khiển, dừng theo thời gian

– Chọn P107= 1 : Coast CF – dừng tự do, động cơ sẽ dừng theo quán tính

Số P108: Chọn tham chiếu tần số

– Chọn P108=0: Chỉnh tốc đọ bằng bàn phím biến tần

– Chọn P108=1: Tần số internal

– Chọn P108=2: 0-10V, dùng cổng ngõ vào Analog 0-10V, ví dụ: biến trở

– Chọn P108=3: 4-20mA: Dùng ngõ vào Anlog dòng điện

– Chọn P108= 4: Preset Speed, chạy theo tốc độ đặt trước

– Chọn P108=5: chạy theo tham chiếu qua mạng truyền thông

Số P109: Chọn thời gian tăng tốc từ 0-600s

Số P110: Chọn thời gian giảm tốc từ 0.1-600s

Trong trường hợp muốn reset thông số biến tần về giá trị mặc định nhà máy ta chọn số P112=1, tất cả thông số đã cài đặt sẽ được reset về mặc định ban đầu của nhà máy

Previous articleHiệu ứng Pratfall: Người có năng lực mắc lỗi lại rất dễ thương
Next articleHướng dẫn sử dụng đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu Model 3132A