ODM – Original Design Manufacturer | Nhà Thiết Kế Và Chế Tạo Sản Phẩm Theo Đơn Đặt Hàng

Nhà thiết kế và chế tạo sản phẩm theo đơn đặt hàng (thường gọi tắt là ODM, viết tắt của Original design manufacturer) là cách gọi một mô hình kinh doanh, một loại doanh nghiệp thiết kế và sản xuất ra một sản phẩm với những yêu cầu cụ thể của hãng khác rồi gắn nhãn hiệu của hãng khác đó mà tiêu thụ. ODM khác với nhà sản xuất gia công ở chỗ ODM tự thiết kế và thường đăng ký bằng sáng chế cho thiết kế của mình. Số lượng doanh nghiệp theo mô hình kinh doanh này càng ngày càng tăng. Một ODM có thể cung ứng sản phẩm cho nhiều hãng sở hữu nhãn hiệu khác nhau. Một hãng sở hữu nhãn hiệu cũng có thể đặt hàng từ nhiều ODM khác nhau.

Previous articleOEM – Original Equipment Manufacturer | Nhà Sản Xuất Phụ Tùng Gốc
Next articleChip Apple A14 vừa ra mắt và sẽ trang bị trên iPhone 12 mạnh đến mức nào