So sánh sự khác nhau giữa các dòng biến tần Yaskawa-A1000, E1000, V1000, J1000, GA700, G7

Ai trong chúng ta cũng từng băng khoăn trước những sự lựa chọn trong cuộc sống.

Nhắc tới biến tần thì hiện có rất nhiều hãng, mỗi hãng lại có nhiều mã hàng khác nhau, vậy làm sao để biết mình cần con biến tần nào để sử dụng đúng với máy và ứng dụng của mình, đúng giá tiền và chạy đúng công suất để không phung phí.

 

J1000

V1000

A1000

E1000

G7

GA700

Dãy công suất

1P – 220V: 0.1 ~ 2.2 Kw

3P – 220V: 0.1 ~ 5.5 Kw

3P – 380V: 0.2 ~ 5.5 Kw

+ 1P – 220V: 0.1 ~ 3.7 Kw

+ 3P – 220V: 0.1 ~ 18.5 Kw

+ 3P – 380V: 0.2 ~ 18.5 Kw

3P – 220V: 0.4 ~ 110 Kw

3P – 380V: 0.4 ~ 630 Kw

3P – 380V: 3.7 ~ 355 KW

3P – 220V: 0.4 ~ 110 Kw

3P – 380V: 0.4 ~ 630 Kw

3P – 220V: 0.4 ~ 110 Kw

3P – 380V: 0.4 ~ 630 Kw

Chế độ điều khiển

V/F

V/F

OLV

V/F

OLV

CLV

V/F

OLV

V/F

OLV

CLV

V/F, V/F+PG

OLV, CLV

OLV for (servo), CLV for (servo)

Ngõ I/O

+ 5 digital input

+ 1 analog input

+ 1 analog output

+ 1 relay output

+ 7 digital inputs

+ 2 analog input

+ 1 analog output

+ 1 pulse in  32khz

+ 1 pulse out 32 khz

+ 1 relay output

+ 2 digit out 48Vdc

+ 8 digital inputs

+ 3 analog input

+ 2 analog output

+ 1 pulse in  32khz

+ 1 pulse out 32 khz

+ 4 relay output

+ 8 digital inputs

+ 2 analog input

+ 2 analog output

+ 1 pulse in  32khz

+ 1 pulse out 32 khz

+ 4 relay output

+ 12 digital inputs

+ 3 analog input

+ 2 analog output

+ 1 pulse in  32khz

+ 1 pulse out 32 khz

+ 4 relay, 2 trans out 17 cấp

+ 8 digital inputs

+ 3 analog input

+ 1 pulse in 32khz

+1 pulse out 32khz

+4 digital output

+ 2 analog output

+2 relay output

Start torque

+ 100% at 1.5 Hz

+ 150% at 3 Hz

~ 200% at 0.5 Hz

~ 200% at 0.3 Hz-OLV

~ 200% at 0 Hz-CLV

~150% at 3 Hz

~ 150% at 0.3 Hz-OLV

~ 150% at 0 Hz-CLV

150% tại 3Hz (V/F và V/F + PG)

200% tại 0.3Hz (OLV)

Braking unit

200V:  Tích hợp sẵn tới AT4A0138 (30Kw HD)

400V: Tích hợp sẵn tới AT4A0072 (30Kw HD)

DC reactor >=30kw

Tích hợp tới G7A4015 15Kw HD (Tải nặng)

200V:  Tích hợp sẵn tới GA70TA2138 (30KW HD)

400V:  Tích hợp sẵn tới GA70T4168 (75KW HD)

Modbus comm

 Không

PG card

Không

Không

Overload

+ 150% with HD

+ 120% with ND

+ 150% with HD

+ 120% with ND

+ 150% with HD

+ 120% with ND

120 % in 60s

+ 150% in 60s

+ 200% in 0.5s

150% trong 60 giây. (HD)

110% trong 60 giây. (ND)

Freq range

0.01 ~ 400 Hz

0.01 ~ 400 Hz

0.01 ~ 400 Hz

0.01 ~ 200 Hz

0.01 ~ 400 Hz

0.01 ~ 400 Hz

Speed search

PID Control

Không

PID ( B5 )

PID Control (B5)

PID Control (B5)

PID Control (B5)

PID Control (B5)

Auto turning

Không

Auto turning ( T1 )

Auto turning ( T1 )

Auto turning ( T1 )

Auto turning ( T1 )

Auto turning ( T1 )

Torque

control

Không

Không

Torque control (D5)

Torque control (D5)

Torque control (D5)

Zero servo

Không

Không

Zero servo (B9)

Zero servo (B9)

Zero servo (B9)

Zero servo (B9)

2 sets of motor par

Không

Không

2 sets of motor par

3 sets of motor par

2 sets of motor par

2 sets of motor par

Ứng dụng

+ Tải thường: Quạt công nghiệp, bơm

+ Tải nặng: Băng chuyền, cửa tự động, máy nông nghiệp, máy đóng chai, thiết bị y tế

+ Tải thường: Quạt công nghiệp, bơm, HVAC

+ Tải nặng: Băng chuyền, Máy nén, Sản xuất bao bì, Máy giặt công nghiệp, máy đóng chai, palăng

+ Tải thường: Bơm, Quạt gió, HVAC

+ Tải nặng : Cần trục, cẩu trục, băng chuyền, máy nén khí, sản xuất bao bì, máy tạo sợi

 Bơm, quạt, hệ thồng điều hòa không khí (HVAC)

 + Tải thường: HVAC, quạt, bơm

 + Tải nặng: Cần trục, cẩu trục, máy ép, băng tải, xe lăn, xe cáp, máy trục hàng, máy ly tâm…

+ Tải thường: Bơm, Quạt gió, HVAC

+ Tải nặng : Cần trục, cẩu trục, băng chuyền, máy nén khí, sản xuất bao bì, máy tạo sợi…

Kết nối

không dây

Không

Không

Không

Không

Không

Màn hình

Liền

Liền

Rời

Rời

Rời

Rời

Carrier

Frequency

2- 15 khz

2- 15 khz

2- 15 khz

2- 15 khz

2- 15 khz

2- 15 khz

speed steps

( D1 )

9 cấp

 17 cấp

 17 cấp

5 cấp

17 cấp

17 cấp

Allowable

 Voltage

-15 đến 10%

-15 đến 10%

-15 đến 10%

-15 đến 10%

-15 đến 10%

-15 đến 10%

Allowable

Frequency

±5%

±5%

±5%

±5%

±5%

±5%