Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề: Nấu ăn

Nấu ăn là một trong những hoạt động thường nhật trong cuộc sống và xoay quanh nó có nhiều chủ đề khác nhau. Bởi vậy, biết từ vựng tiếng Anh về nấu ăn sẽ bạn nâng cao được trình độ tiếng Anh của mình rất nhiều.

1. Từ vựng tiếng Anh về nấu ăn

Từ vựng tiếng Anh về các món ăn

Nhân một dịp kỉ niệm nào đó, hoặc đơn giản là bạn muốn đổi bữa bằng những món đồ Âu, với những từ vựng tiếng Anh về đồ Âu dưới đây, bạn sẽ tự tin bước vào nhà hàng và thưởng thức những món ăn ngon:

–  soup (suːp): món súp. Món súp thường có trong menu đồ Âu là Pumpkin Soup (ˈpʌmpkɪn suːp): súp bí đỏ.

– Salad (ˈsæləd): món rau trộn

– Baguette (bæˈɡet): bánh mì Pháp

– Bread (bred): bánh mì

– Hamburger (ˈhæmbɜːɡə(r)): bánh kẹp có nhân

–  Pizza (ˈpiːtsə): pizza

– Chips (tʃɪp): khoai tây chiên

– Fish and chips (fɪʃ ənd tʃɪp): gà rán tẩm bột và khoai tây chiên

– Ham (hæm) giăm bông

– Pate (peɪt): pa-tê

– Toast (təʊst): bánh mì nướng

– Mashed Potatoes (mæʃt pəˈteɪtəʊ): khoai tây nghiền

– Spaghetti Bolognese (spəˈɡeti ˌbɒləˈneɪz): Mì Ý xốt bò bằm

– Foie gras (ˌfwɑː ˈɡrɑː): Gan ngỗng

– Australian rib eye beef with black pepper sauce: Bò Úc xốt tiêu đen

– Beef fried chopped steaks and chips: Bò lúc lắc khoai

– Beef stewed with red wine: Bò hầm rượu vang

– Ground beef (graʊnd biːf): Thịt bò xay

Học từ vựng tiếng anh qua các đồ ăn Âu

Ẩm thực của Việt Nam với những nét đặc sắc của văn hóa dân tộc và sự độc đáo trong từng món ăn luôn được đánh giá cao trên thi trường ẩm thực quốc tế.Cùng “bỏ túi” từ vựng tiếng Anh về các món ăn Việt Nam để có thể giới thiệu cho bạn bè quốc tế nhé. Với bộ từ vựng này bạn hoàn toàn có thể “chém gió” với những anh Tây balo,những đồng nghiệp nước ngoài muốn tìm hiểu nét ẩm thực Việt :

– Rice noodle soup with beef (raɪs ˈnuːdl suːp wɪð biːf): phở bò

– Steamed “Pho” paper rolls (stiːm Pho ˈpeɪpə(r) rəʊl): phở cuốn

– Noodle soup with sliced – chicken (ˈnuːdl suːp wɪð slaɪs ˈtʃɪkɪn): phở gà

– Snail rice noodles (sneɪl raɪs ˈnuːdl): Bún ốc

– Kebab rice noodles (kɪˈbæb raɪs ˈnuːdl): Bún chả

– Hue style beef noodles (Hue staɪl biːf ˈnuːdl): Bún bò Huế

– Hot rice noodle soup (hɒt raɪs ˈnuːdl suːp): Bún thang

– Rice gruel (raɪs ˈɡruːəl): cháo

– Soya noodles (with chicken) ((iːl sɔɪə ˈnuːdl): Miến (gà)

– Eel soya noodles (iːl sɔɪə ˈnuːdl): Miến lươn

–  Roast (rəʊst): Thịt quay

– Sausage (ˈsɒ.sɪdʒ): Xúc xích

– Stewing meat (stjuːɪŋ miːt): Thịt kho

– Chops (tʃɒps): Thịt sườn

– Fish cooked with fishsauce bowl (fɪʃ kʊk wɪð fɪʃ sɔːs bəʊl): Cá kho tộ

–  Blood pudding (blʌd pʊdɪŋ): Tiết canh

– Beef soaked in boiling vinegar (biːf əʊkt ɪn bɔɪlɪŋ ˈvɪnɪɡə(r): Bò nhúng giấm

– Pickles (ˈpɪkl): Dưa chua

– Chinese sausage (ˌtʃaɪˈniːz ˈsɒsɪdʒ): Lạp xưởng

– Swamp-eel in salad (swɒmp iːl ɪn sæləd): Gỏi lươn

– Tender beef fried with bitter melon (ˈtendə(r) biːf fraɪd wɪð ˈbɪtə(r) ˈmelən): Bò xào khổ qua

– Pork cooked with caramel (pɔːk kʊk wɪð ˈkærəmel): Thịt kho tàu

– Sweet and sour pork ribs (swiːt ənd ˈsaʊə(r) pɔːk rɪb): Sườn xào chua ngọt

– Chicken fried with citronella (ˌsɪtrəˈnelə): Gà xào sả ớt

– Beef seasoned with chili oil and broiled (biːf ˈsiːzn): Bò nướng sa tế

– Crab fried with tamarind (kræb fraɪd wɪð ˈtæmərɪnd): Cua rang me

– Stuffed pancake (stʌf pænkeɪk): Bánh cuốn

– Fresh-water crab soup: Riêu cua

– Rice cake made of rice flour and lime water: Bánh đúc

Học từ vựng tiếng Anh qua các món ăn Việt Nam

Từ vựng tiếng Anh về các dụng cụ nấu ăn

– Cabinet (’kæbinit): Tủ đựng

– Microwave (’maikrəweiv): Lò vi sóng

– Toaster (toustə): Máy nướng bánh mỳ

– Garlic press (’gɑ:lik pres): Máy xay tỏi

– Mixer (’miksə): Máy trộn

– Coffee maker (ˈkɒfi ˈmeɪkə): Máy pha cafe

– Oven (’ʌvn): Lò nướng

– Kettle (’ketl): Ấm đun nước

– Freezer (’fri:zə): Tủ đá

– Blender (ˈblaɪndə): Máy xay sinh tố

– Juicer (’dʒu:sə): Máy ép hoa quả

– Rice cooker (raɪs ˈkʊkə): Nồi cơm điện

– Stove (stouv): Bếp nấu

– Steamer (’sti:mə): Nồi hấp

– Pressure (’pre∫ə): Nồi áp suất

– Sink (siηk): Bồn rửa

– Grill (gril): Vỉ nướng

– Broiler (’brɔilə): Vỉ sắt để nướng thịt

– Oven gloves (ˈʌvn glʌvz): Găng tay dùng cho lò sưởi

– Chopping board (ˈʧɒpɪŋ bɔːd): Thớt

– Grater (’greitə): Cái nạo

– Bottle opener (ˈbɒtl ˈəʊpnə): Cái mở chai bia

– Corkscrew (’kɔ:kskru: ): Cái mở chai rượu

– Corer (’kɔ:rə): Đồ lấy lõi hoa quả

– Tray (trei): Cái khay, mâm

– Soup spoon (suːp spuːn): Thìa ăn súp

– Colander (’kʌlində): Cái rổ

– Kitchen foil (ˈkɪʧɪn fɔɪl): Giấy bạc gói thức ăn

– Tea towel (tiː ˈtaʊəl): Khăn lau chén

– Oven cloth (ˈʌvn klɒθ): Khăn lót lò

– Kitchen scales (ˈkɪʧɪn skeɪlz): Cân thực phẩm

– Frying pan (ˈfraɪɪŋ pæn): Chảo rán

– Pot (pɔt): Nồi to

– Spoon (spu:n): Thìa

– Tablespoon (ˈteɪblspuːn): Thìa to

– Wooden spoon (ˈwʊdn spuːn): Thìa gỗ

– Rolling pin (ˈrəʊlɪŋ pɪn): Cái cán bột

– Dishwasher (’di∫wɔ:tə): Máy rửa bát

– Washing-up liquid (ˈwɒʃɪŋˈʌp ˈlɪkwɪd): Nước rửa bát

– Scouring pad (ˈskaʊərɪŋ pæd):  Miếng rửa bát

– Apron (’eiprən): Tạp dề

– Spatula (’spæt∫ulə): Dụng cụ trộn bột

– Burner (’bə:nə): Bật lửa

– Kitchen roll (ˈkɪʧɪn rəʊl): Giấy lau bếp

– Saucepan (ˈsɔːspən): Cái nồi

– Pot holder (pɒt ˈhəʊldə): Miếng lót nồi

– Peeler (’pi:lə): Dụng cụ bóc vỏ củ quả

– Jar (dʒɑ:): Lọ thủy tinh

– Tongs (tɒŋz): Cái kẹp

– Sieve (siv): Cái rây

Xe thêm: Từ vựng tiếng anh về đồ uống

Từ vựng tiếng Anh về gia vị nấu ăn

– Spices (spais): gia vị

– Salt (sɔ:lt):  muối

– Sugar (’ʃugə):  đường

– MSG (monosodium Glutamate) (mɒnəʊ,səʊdiəm’glu:təmeit): bột ngọt

– Vinegar (’vinigə):  giấm

– Pepper (’pepər: hạt tiêu

– Soy sauce (sɔi sɔ:s):  nước tương

– Fish sauce (fiʃ sɔ:s): nước mắm

– Shrimp pasty (ʃrɪmp ˈpæsti): mắm tôm

– Garlic (’gɑ:lik): tỏi

– Chilli (’tʃili): ớt

– Mustard (’mʌstəd): mù tạt

– Curry powder (’kʌri ‘paudə): bột cà ri

– Olive oil (’ɔliv ɔil) dầu ô liu

– Cooking oil (’kukiɳ ɔil): dầu ăn

– Pasta sauce (’pæstə sɔ:s): nước sốt cà chua cho mì Ý

– Salsa (salsa) nước xốt chua cay (theo phong cách Mexico)

– Salad dressing (’sæləd dresiɳ) nước sốt salad (nhiều loại)

– Mayonnaise (,meiə’neiz): xốt mai-ô-ne

– Chilli sause (’tʃili sɔ:s ): tương ớt

– Ketchup (’ketʃəp): xốt cà chua

– Green onion (gri:n ‘ʌnjə): hành lá

Học từ vựng tiếng Anh qua các loại gia vị nấu ăn

Từ vựng tiếng Anh về nhận xét món ăn

Khi thưởng thức một món hay, hoặc nếm thử món trong quá trình nấu, bạn có thể sử dụng một số từ vựng dưới đây để nhận xét món ăn đó:

– Tasty (’teisti): Ngon, có hương vị

– Delicious (di’liʃəs): ngon miệng

– Bland (blænd): có vị nhạt

– Poor (puə):  chất lượng kém

– Sickly (´sikli):  Tanh

– Sour: (sauə): Chua, ôi

– Hot (hɒt): Nóng

– Spicy (´spaɪsi): Cay

– Mild (maɪld): có mùi nhẹ

– Horrible: (‘hɔrәb): có mùi khó chịu

2. Mẫu câu sử dụng từ vựng

Với những từ vựng chúng tôi gợi ý ở trên, chúng ta cùng xem qua một số mẫu câu sử dụng từ vựng xoay quanh chủ đề nấu ăn đó nhé:

– What should we cook for dinner ?

Chúng ta nên nấu gì cho bữa tối nhỉ?

– What are you going to cook for lunch?

Bạn định nấu gì cho bữa trưa vậy?

– That food was delicious/ tasty

Món ăn đó rất ngon.

– This food is too salty/ spicy

Món ăn này bị mặn/ cay quá

Vừa nấu ăn vừa học từ vựng sẽ giúp bạn nâng cao được khả năng tiếng Anh của bản thân, đồng thời giúp bạn tự tin giao tiếp hơn với bạn bè, cũng như theo dõi được các chương trình về nấu ăn mà bạn yêu thích. Hãy trang bị cho mình kiến thức với bộ từ vựng tiếng Anh về nấu ăn như chúng tôi gợi ý nhé. 

Previous articleTừ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề: Văn hóa
Next articleTừ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề: Âm nhạc