CÁCH CHUYỂN ĐỔI RỜ LE NHIỆT 3 PHA THÀNH 1 PHA

Rất đơn giản các bạn chỉ cần đấu 1 trong 2 sơ đồ sau:

So do dau ro le nhiet 3 pha thanh 1 pha_dailythietibidiencongnghiep.com_zpscfwcpkv3