HD sử dụng biến tần FUJI: Frenic-ACE

Để đảm bảo an toàn, kiểm tra áp-tô-mát (MCCB) hoặc khởi động từ (MC) đã ở trạng thái OFF trước khi đấu vào nguồn điện.

II                1.Các thông số cài đặt cơ bản

LED

Hiển thị

Tên thông số

Mô tả

0.00

Lệnh điều khiển tần số

Cài đặt tần số cơ bản khi không sử dụng điều chỉnh tốc độ

khi chạy

 

 

F01

Phương pháp điều chỉnh

tốc độ

Lựa chọn_ 0: Sử dụng bàn phím hoặc núm trở thay đổi tần số

1: Sử dụng tín hiệu điện áp  (0-10VDC)

2: Sử dụng tín hiệu dòng điện ( 4-20mA)

7: Điều khiển UP/DOWN

F02

Phương pháp chọn lệnh

Chạy/Dừng

Lựa chọn_ 0: Sử dụng chạy dừng qua phím Run/Stop trên màn hình

Điều khiển

1: Sử dụng cầu đấu điều khiển

2: Sử dụng bàn phím cho chạy chiều thuận

3: Sử dụng bàn phím cho chạy chiều ngược

F03

Cài đặt tần số tối đa

 

25.0 hz – 500 hz

F05

Cài đặt điện áp định mức

Động cơ

380V-460V

 

F07

Thời gian tăng tốc

0.00 – 6000 s

F08

Thời gian giảm tốc

0.00 – 6000 s

E27

Cài đặt ngõ ra role

Đa chức năng

Lựa chọn 0-120 chức năng

P01

Số cặp cực động cơ

2-22 cặp cực

P02

Công suất định mức động cơ

0.01 – 1000 Kw

P03

Dòng điện định mức

0.00 – 2000 A

H11

Chế độ dừng động cơ

Lựa chọn_ 0: Động cơ dừng theo thời gian giảm tốc

                      1: Động cơ dừng theo quán tính

 

Previous articleTừ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề: Quần áo
Next articleTụ bù dầu 3 Pha SHIZUKI