QUY CÁCH CHỌN ĐỒNG THANH ĐỂ LÀM TỦ ĐIỆN

Đối với các tủ điện công nghiệp. Để mang tính an toàn cao và thẩm mỹ hiện nay chúng tôi đã và đang sử dụng thanh đồng (busbar) để thay thế dây điện cho 1 số khu vực trong tủ điện. Sau đây là cách hướng dẫn và chọn thanh đồng như sau

KÍCH THƯỚC ĐỒNG

Độ Dày X Bề Rộng X Chiều Dài

DÒNG AMPER

6x80x4000mm

1000A

8x60x4000mm

1000A

10x50x4000mm

1000A

3x15x4000mm

100A

6x100x4000mm

1250A

8x80x4000mm

1250A

10x60x4000mm

1250A

3x20x4000mm

125A

3x25x4000mm

150A

5x15x4000mm

150A

8x100x4000mm

1600A

10x80x4000mm

1600A

3x30x4000mm

175A

4x20x4000mm

175A

4x30x4000mm

175A

10x100x4000mm

2000A

4x25x4000mm

200A

5x20x4000mm

200A

10x120x4000mm

2500A

12x100x4000mm

2500A

6x20x4000mm

250A

3x40x4000mm

250A

5x25x4000mm

250A

10x150x4000mm

3000A

15x100x4000mm

3000A

4x40x4000mm

300A

5x30x4000mm

300A

6x25x4000mm

300A

6x30x4000mm

350A

8x20x4000mm

350A

4x50x4000mm

400A

5x40x4000mm

400A

8x25x4000mm

400A

10x20x4000mm

400A

5x50x4000mm

500A

6x40x4000mm

500A

8x30x4000mm

500A

2x12xCo

50A

5x60x4000mm

600A

6x50x4000mm

600A

6x60x4000mm

600A

2x15xCo

60A

8x40x4000mm

630A

10x30x4000mm

630A

3x12xCo

75A

5x80x4000mm

800A

8x50x4000mm

800A

10x40x4000mm

800A

 

Previous articleHướng dẫn chọn biến tần cho ứng dụng thực tế
Next articleNguyên nhân Aptomat (MCB) trong nhà bị nhảy liên tục và cách khắc phục