Thiết bị điện Hyundai

Thiết bị điện Hyundai do Hàn Quốc sản xuất là dòng thiết bị điện tiêu chuẩn được sử dụng rất phổ biến tại Việt Nam. Với lợi thế giá thành thấp, thiết bị điện Hyundai được sử dụng trong tất cả các công trình dân dụng và công nghiệp…

 

Thiết bị điện Hyundai, Aptomat, MCCB, MCB, ELCB, RCCB, Máy cắt ACB

Hình ảnh: Thiết bị điện Hyundai – Máy cắt ACB, Aptomat MCCB

 

Các sản phẩm chính của Hyundai gồm có thiết bị đóng cắt trung và hạ thế như: Máy cắt chân không (VCB), Contactor chân không (VCS), Máy cắt không khí (ACB), Aptomat hạ thế (MCCB, MCB), Aptomat chống giật (ELCB, RCCB, RCBO), Contactor (Khởi động từ), Rơ le nhiệt,…

 

Công ty Dtech cung cấp các thiết bị điện hạ thế của Hyundai bao gồm: 

 

MCCB – Aptomat khối:

(Cầu dao tự động dạng khối)

 

Aptomat Hyundai - MCCB Hyundai

Hình ảnh: Aptomat khối – MCCB Hyundai

 

– MCCB (Aptomat dạng khối) loại 2 Pha chỉ dòng nhiệt, dòng định mức từ 16A đến 400A, dòng cắt từ 35KA đến 65KA

– MCCB (Aptomat dạng khối) loại 2 Pha, dòng định mức từ 15A đến 50A, dòng cắt từ 1.5KA đến 5KA

– MCCB (Aptomat dạng khối) loại 3 Pha chỉnh dòng nhiệt, dòng định mức từ 16A đến 800A, dòng cắt từ 16KA đến 85KA

– MCCB (Aptomat dạng khối) loại 3 Pha, dòng định mức từ 15A đến 50A, dòng cắt 2.5KA

– MCCB (Aptomat dạng khối) 3 Pha loại Chỉnh dòng điện tử, dòng định mức từ 200A đến 1250A, dòng cắt từ 65KA đến 100KA  

– MCCB (Aptomat dạng khối) loại 4 Pha chỉnh dòng nhiệt, dòng định mức từ 16A đến 800A, dòng cắt từ 16KA đến 85KA 

 

ELCB – Aptomat chống dòng rò dạng khối:

(Cầu dao tự động chống giật dạng khối)

 Aptomat chống giật - ELCB Hyundai

Hình ảnh: Aptomat chống giật dạng khối – ELCB Hyundai

 

ELCB (Aptomat chống dòng rò dạng khối) loại 2 pha, dòng định mức từ 32A đến 50A, dòng cắt 35kA

ELCB (Aptomat chống dòng rò dạng khối) loại 3 pha, dòng định mức từ 16A đến 250A, dòng cắt 50KA

 

MCB – Aptomat dạng tép:

(Cầu dao tự động dạng tép)

 

 Aptomat dạng tép - MCB Hyundai

Hình ảnh: Aptomat dạng tép – MCB Hyundai

 

– MCB (Aptomat dạng tép) 1P – 2P – 3P – 4P dòng định mức từ 6A đến 125A, dòng cắt từ 6KA đến 10KA

 

RCCB – Aptomat chống dòng rò dạng tép:

(Cầu giao chống giật dạng tép)

 

– RCCB (Aptomat chống dòng rò dạng tép) dòng định mức từ 25A đến 100A

 

 

Contactor dạng khối:

(Khởi động từ 3 pha)

Contactor Hyundai - Khởi động từ Hyundai

Hình ảnh: Contactor – Khởi động từ Hyundai

 

– KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (Contactor 3 Poles) – AC Coil 220/380V, dòng định mức từ 9A đến 800A

 

Rơ le nhiệt:

Rơ le nhiệt Hyundai

Hình ảnh: Rơ le nhiệt Hyundai

 

– RƠ LE NHIỆT từ (0.12 – 0.18)A đến 800A

 

ACBMáy cắt không khí:

Máy cắt không khí ACB Hyundai

Hình ảnh: Máy cắt ACB Hyundai

 

Máy cắt không khí ACB 3P và 4P loại cố định (Fixed) dòng định mức từ 630A đến 6300A, dòng cắt từ 65kA đến 150kA

Máy cắt không khí ACB 3P và 4P loại di động (Draw Out) dòng định mức từ 630A đến 6300A, dòng cắt từ 65kA đến 150kA

– PHỤ KIỆN CÁC LOẠI

 

Previous articleThermal Overload Relay (TOR) – Relay nhiệt
Next articleSử dụng kìm bấm Cos đúng và hiệu quả