Tổng Quan về Thiết bị điện Hyundai

Tổng Quan về Thiết bị điện Hyundai

Nhà sản xuất: Hyundai Hàn Quốc

Thiết bị điện Hyundai do Hàn Quốc sản xuất là dòng thiết bị điện tiêu chuẩn được sử dụng rất phổ biến tại Việt Nam. Với lợi thế giá thành thấp, thiết bị điện Hyundai được sử dụng trong tất cả các công trình dân dụng và công nghiệp…

 

Thiết bị điện Hyundai, Aptomat, MCCB, MCB, ELCB, RCCB, Máy cắt ACB

Hình ảnh: Thiết bị điện Hyundai – Máy cắt ACB, Aptomat MCCB

Các sản phẩm chính của Hyundai gồm có thiết bị đóng cắt trung và hạ thế như: Máy cắt chân không (VCB), Contactor chân không (VCS), Máy cắt không khí (ACB), Aptomat hạ thế (MCCB, MCB), Aptomat chống giật (ELCB, RCCB, RCBO), Contactor (Khởi động từ), Rơ le nhiệt,…

Các thiết bị điện hạ thế của Hyundai bao gồm: 

MCCBAptomat khối:

(Cầu dao tự động dạng khối)

 

Aptomat Hyundai - MCCB Hyundai

Hình ảnh: Aptomat khối – MCCB Hyundai

MCCB (Aptomat dạng khối) loại 2 Pha chỉ dòng nhiệt, dòng định mức từ 16A đến 400A, dòng cắt từ 35KA đến 65KA

MCCB (Aptomat dạng khối) loại 2 Pha, dòng định mức từ 15A đến 50A, dòng cắt từ 1.5KA đến 5KA

MCCB (Aptomat dạng khối) loại 3 Pha chỉnh dòng nhiệt, dòng định mức từ 16A đến 800A, dòng cắt từ 16KA đến 85KA

MCCB (Aptomat dạng khối) loại 3 Pha, dòng định mức từ 15A đến 50A, dòng cắt 2.5KA

MCCB (Aptomat dạng khối) 3 Pha loại Chỉnh dòng điện tử, dòng định mức từ 200A đến 1250A, dòng cắt từ 65KA đến 100KA  

MCCB (Aptomat dạng khối) loại 4 Pha chỉnh dòng nhiệt, dòng định mức từ 16A đến 800A, dòng cắt từ 16KA đến 85KA 

ELCBAptomat chống dòng rò dạng khối:

(Cầu dao tự động chống giật dạng khối)

 Aptomat chống giật - ELCB Hyundai

Hình ảnh: Aptomat chống giật dạng khối – ELCB Hyundai

ELCB (Aptomat chống dòng rò dạng khối) loại 2 pha, dòng định mức từ 32A đến 50A, dòng cắt 35kA

ELCB (Aptomat chống dòng rò dạng khối) loại 3 pha, dòng định mức từ 16A đến 250A, dòng cắt 50KA

MCBAptomat dạng tép:

(Cầu dao tự động dạng tép)

Aptomat dạng tép - MCB Hyundai

Hình ảnh: Aptomat dạng tép – MCB Hyundai

MCB (Aptomat dạng tép) 1P – 2P – 3P – 4P dòng định mức từ 6A đến 125A, dòng cắt từ 6KA đến 10KA

RCCB – Aptomat chống dòng rò dạng tép:

(Cầu giao chống giật dạng tép)

– RCCB (Aptomat chống dòng rò dạng tép) dòng định mức từ 25A đến 100A

Contactor dạng khối:

(Khởi động từ 3 pha)

Contactor Hyundai - Khởi động từ Hyundai

Hình ảnh: ContactorKhởi động từ Hyundai

KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (Contactor 3 Poles) – AC Coil 220/380V, dòng định mức từ 9A đến 800A

Rơ le nhiệt:

Rơ le nhiệt Hyundai

Hình ảnh: Rơ le nhiệt Hyundai

– RƠ LE NHIỆT từ (0.12 – 0.18)A đến 800A

ACBMáy cắt không khí:

Máy cắt không khí ACB Hyundai

Hình ảnh: Máy cắt ACB Hyundai

Máy cắt không khí ACB 3P và 4P loại cố định (Fixed) dòng định mức từ 630A đến 6300A, dòng cắt từ 65kA đến 150kA

Máy cắt không khí ACB 3P và 4P loại di động (Draw Out) dòng định mức từ 630A đến 6300A, dòng cắt từ 65kA đến 150kA

Previous articleTủ điện điều khiển là gì ?
Next articleBiến tần Mitsubishi