Trắc Nghiệm An Toàn Điện Đề 2 – Có Đáp Án

Câu HỏiĐáp Án

Trắc Nghiệm

Câu 1. Khi lên cột làm việc, cần phải:

A. Phải dùng dây, puly để chuyển vật liệu, dụng cụ lên xuống cột

B. Cho phép trèo về phía đặt tay xà

C. Thực hiện theo a và b

D. Cả a, b và c đều sai

Câu 2. Khi lên cột làm việc, cần phải:

A. Phải dùng dây, puly để chuyển vật liệu, dụng cụ lên xuống cột

B. Đội mũ BHLĐ có cài quai

C. Thực hiện theo a và b

D. Cả a, b và c đều sai

Câu 3. Khi lên cột làm việc, cần phải:

A. Phải dùng dây, puly để chuyển vật liệu, dụng cụ lên xuống cột

B. Cho phép trèo về phía đặt tay xà

C. Đội mũ BHLĐ có cài quai

D. Thực hiện theo a và c

Câu 4. Cấm chặt cây để phát quang hành lang tuyến khi có gió tới:

A. Cấp 4

B. Cấp 5

C. Cấp 6

D. Cấp 7

Câu 5. Khi thực hiện công tác chặt cây phát quang trong hành lang an toàn lưới điện cao áp nhưng không có khả năng đổ cây hoặc rơi cành vào đường dây thì:

A. Chỉ cần lệnh công tác

B. Phải có phiếu công tác

C. Phải có phiếu thao tác

D. Cả a và b

Câu 6. Khi thực hiện công tác chặt cây phát quang trong hành lang an toàn lưới điện cao áp nhưng không có khả năng đổ cây hoặc rơi cành vào đường dây thì:

A. Cấm chặt cây khi có gió tới cấp 4

B. Phải có phiếu công tác

C. Chỉ cần lệnh công tác

D. Thực hiện theo a và b

Câu 7. Thực hiện công tác chặt cây dọc đường dây phải tuân thủ theo những qui định nào dưới đây:

A. Người chặt cây đã được huấn luyện, có kinh nghiệm

B. Dùng dây buộc chuôi dao với cổ tay

C. Dây an toàn phải đeo vào thân cây, cành cây chắc chắn

D. Cả a, b và c

Câu 8. Thực hiện công tác chặt cây dọc đường dây nhưng cây nằm trong hành lang thì phải tuân thủ theo những qui định nào dưới đây:

A. Người chặt cây đã được huấn luyện, có kinh nghiệm

B. Phải cắt điện

C. Phải có phiếu công tác

D. Cả a và c

Câu 9. Thực hiện công tác chặt cây dọc đường dây nhưng cây nằm trong hành lang thì phải tuân thủ theo những qui định nào dưới đây:

A. Người chặt cây đã được huấn luyện

B. Có kinh nghiệm

C. Phải cắt điện

D. Cả a và c

Câu 10. Thực hiện công tác chặt cây dọc đường dây nhưng cây ngoài hành lang, và có khả năng đổ cây hoặc rơi cành… vào ĐZ, điều nào dưới đây đúng:

A. Có thể không cắt điện nếu có biện pháp hạ cây, cành an toàn

B. Phải cắt điện

C. Phải dùng dây buộc chuôi dao với cổ tay

D. Cả a, b và c đều đúng

Câu 11. Cho phép tiến hành thao tác đóng cắt điện trên cột với điều kiện khoảng cách từ phần dẫn điện thấp nhất đến người thao tác không được nhỏ hơn:

A. 2m

B. 3m

C. 4m

D. 5m

Câu 12. Sào thao tác, găng, ủng cách điện là các dụng cụ an toàn dùng để thao tác, khi thao tác trên lưới điện cao áp bắt buộc phải:

A. Các dụng cụ phải còn trong thời hạn thí nghiệm định kỳ

B. Kiểm tra sơ bộ các dụng cụ an toàn trước khi sử dụng

C. Phải sử dụng đủ cả 3 dụng cụ: sào, găng, ủng / hoặc ghế cách điện

D. Thực hiện cả a, b và c

Câu 13. Khi thao tác trên lưới điện cao áp thì phải sử dụng đúng và đủ các dụng cụ an toàn nào dưới đây:

A. Sào thao tác và găng tay cách điện

B. Sào thao tác, găng tay và ghế cách điện

C. Sào thao tác, găng tay và ủng cách điện

D. Câu b và c đúng

Câu 14. Khi thao tác ngoài trời trên lưới điện cao áp thì phải tuân thủ theo quy định nào dưới đây:

A. Cấm thao tác khi có mưa to, nước chảy thành dòng trên thiết bị, dụng cụ thao tác

B. Cho phép có thể thao tác khi trời đang có giông sét

C. Cấm thao tác vào ban đêm (khi trời tối)

D. Câu a và b đúng

Câu 15. Khi thao tác ngoài trời trên lưới điện cao áp thì phải tuân thủ theo quy định nào dưới đây:

A. Cho phép có thể thao tác khi có mưa to, nước chảy thành dòng trên thiết bị, dụng cụ thao tác

B. Cấm thao tác khi trời đang có giông sét

C. Cấm thao tác khi có gió trên cấp 4

D. Câu a và c đúng

Câu 16. Khi thao tác ngoài trời trên lưới điện cao áp thì phải tuân thủ theo quy định nào dưới đây:

A. Cho phép có thể thao tác khi có mưa to, nước chảy thành dòng trên thiết bị, dụng cụ thao tác

B. Cho phép có thể thao tác khi trời đang có giông sét

C. Cấm thao tác khi có gió trên cấp 4

D. Cả a, b và c đều sai

Câu 17. Cấm đóng, cắt điện trong những trường hợp nào sau đây:

A. Cho phép có thể thao tác khi có mưa to, nước chảy thành dòng trên thiết bị, dụng cụ thao tác

B. Cho phép có thể thao tác khi trời đang có giông sét

C. Thao tác khi có gió trên cấp 4

D. Cả a, b và c đều sai

Câu 18. Trong điều kiện bình thường, cho phép thực hiện những công việc nào sau đây:

A. Cắt cầu dao cách ly ở các nhánh rẽ mà đường dây đã cắt điện

B. Thay cầu chì vào lúc khí hậu ẩm, ướt sau khi đã cắt cầu dao cách ly cả phía điện áp thấp và cao

C. Cả a và b

D. Cả a, b và c đều sai

Câu 19. Những trường hợp nào sau đây được phép thao tác đóng cắt thiết bị ngoài trời:

A. Đóng, cắt các cầu chì trong lúc có mưa to, nước chảy thành dòng trên thiết bị, dụng cụ thao tác

B. Trường hợp cần thiết, ở những đường dây không có điện cho phép thao tác cầu dao khi trời mưa, giông

C. Cho phép có thể thao tác khi trời đang có giông sét

D. Cả a, b và c đều sai

Câu 20. Khi đo cường độ dòng điện trên lưới điện cao áp bằng đồng hồ kiểu kìm thì phải có:

A. 2 người (1 người bậc 3 và 1 người bậc 4 an toàn) và phải có phiếu công tác

B. 2 người (1 người bậc 3 và 1 người bậc 4 an toàn) và phải có lệnh công tác

C. 2 người (có bậc 4 an toàn và đã được huấn luyện) và phải có phiếu công tác

D. 2 người (có bậc 4 an toàn và đã được huấn luyện) và phải có lệnh công tác

Câu 21. Khi đo cường độ dòng điện trên lưới điện cao áp bằng đồng hồ kiểu kìm thì:

A. Chỉ cần 1 người có bậc 4 an toàn và đã được huấn luyện

B. Chỉ cần thực hiện theo lệnh công tác

C. Người giám sát phải có bậc 4 an toàn trở lên

D. Cả a, b và c đều sai

Câu 22. Khi đo cường độ dòng điện trên lưới điện cao áp bằng đồng hồ kiểu kìm thì:

A. Dụng cụ an toàn phải có: găng, ủng, ghế cách điện tương ứng với điện áp của lưới

B. Vị trí đo phải thuận tiện và khoảng cách giữa các pha không dưới 0,25 m

C. Người giám sát phải có bậc 4 an toàn trở lên

D. Cả a, b và c đều đúng

Câu 23. Khi làm việc trên nhánh đường dây hạ áp đã được cắt điện, cần phải:

A. Cắt cầu dao cuối nhánh rẽ đi vào các nhà

B. Tránh va chạm vào đường dây thông tin

C. Kiểm tra đường dây thông tin có bị hở, tróc vỏ, chạm cáp lực…

D. Thực hiện cả a, b và c

Câu 24. Khi lên làm việc trên đường dây hạ áp, cần phải:

A. Đeo dây an toàn vào chỗ chắc chắn

B. Mang găng tay cách điện hạ áp

C. Chỉ thực hiện những điều trên nếu cột treo công tơ có điện

D. Cả a, b, c đều sai

Câu 25. Khi lên làm việc trên đường dây hạ áp, cần phải:

A. Mang găng tay cách điện hạ áp

B. Tránh va chạm vào những dây điện xung quanh thùng công tơ

C. Chỉ thực hiện những điều trên nếu cột treo công tơ có điện

D. Chỉ thực hiện những điều trên nếu cột treo công tơ có điện

Đáp Án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu 1

A

Câu 14

A

Câu 2

C

Câu 15

B

Câu 3

D

Câu 16

D

Câu 4

A

Câu 17

D

Câu 5

B

Câu 18

D

Câu 6

D

Câu 19

B

Câu 7

D

Câu 20

C

Câu 8

D

Câu 21

C

Câu 9

D

Câu 22

D

Câu 10

D

Câu 23

D

Câu 11

B

Câu 24

A

Câu 12

D

Câu 25

B

Câu 13

D

Previous articleNếu bạn Ăn thịt sống thì có bị làm sao không?
Next articleTrắc Nghiệm An Toàn Điện Đề 3 – Có Đáp Án