Trắc Nghiệm An Toàn Điện Đề 4 – Có Đáp Án

Câu HỏiĐáp Án

Trắc Nghiệm

Câu 1. Để tránh trường hợp đóng điện nhầm vào thiết bị có người đang làm việc, dao cách ly cần phải:

A. Khóa cần truyền động

B. Chìa khóa do người cấp phiếu giữ

C. Chìa khóa do người lãnh đạo công việc giữ

D. Chìa khóa do người chỉ huy trực tiếp giữ

Câu 2. Khi làm việc trên máy cắt:

A. Phải gỡ cầu chì điều khiển máy cắt

B. Phải có lệnh cho phép tách máy cắt ra khỏi vận hành

C. Phải khóa bộ phận điều khiển máy cắt và treo biển báo an toàn

D. Phải thực hiện cả a, b và c

Câu 3. Khi làm việc trên máy cắt:

A. Chỉ cần cắt dao cách ly phía nguồn đến

B. Cho phép làm việc ở các máy cắt đang vận hành

C. Phải có lệnh công tác

D. Cả a, b và c đều sai

Câu 4. Máy biến áp đang vận hành, cho phép thực hiện những công việc nào sau đây:

A. Tháo dây trung tính MBA để củng cố và sửa chữa tiếp đất

B. Lau chùi sứ cách điện 35 kV trở xuống bằng chổi cách điện và sào cách điện

C. Điều chỉnh nấc phân áp không tự động

D. Thực hiện theo a và b

Câu 5. Cắt điện để làm việc, việc làm nào sau đây đúng:

A. Thiết bị được cách ly từ mọi phía bằng cách cắt dao cách ly, tháo cầu chảy, tháo đầu cáp…

B. Cho phép cắt điện chỉ bằng máy cắt, hoặc cầu dao phụ tải có bộ truyền động tự động

C. Do nhân viên trong đơn vị công tác đảm nhiệm

D. Cả a, b và c đều đúng

Câu 6. Khi kiểm tra thiết bị còn điện áp hay không, cần:

A. Phải thử cả 3 pha đầu vào và đầu ra

B. Chỉ thử cả 3 pha đầu ra

C. Dùng bút thử điện có cấp điện áp phù hợp

D. Thực hiện theo a và c

Câu 7. Khi đặt tiếp đất di động, việc làm nào sau đây đúng:

A. Chỉ cần đặt về phía đầu nguồn điện

B. Trước khi đặt phải kiểm tra không còn điện

C. Phải kiểm tra không còn điện tại ngay vị trí đặt tiếp địa

D. b và c đều đúng

Câu 8. Trong điều kiện bình thường, khi làm việc trên ĐZ nhánh rẽ vào trạm dài không quá 200 m, chỉ cần làm việc nào trong các việc sau đây:

A. Phải có phiếu công tác

B. Tiếp đất cả 2 đầu nhánh

C. Tiếp đất đầu

D. Cả a, b và c

Câu 9. Những công việc có cắt điện nhưng cho phép gỡ dây tiếp đất để công tác là:

A. Kiểm tra điện trở của hệ thống trạm

B. Củng cố lại tiếp đất của thiết bị hoặc của cả hệ thống trạm

C. Cả a và b

D. Cả a và b nhưng phải có phiếu công tác, phiếu phải ghi rõ tháo tiếp đất nào và do nhân viên vận hành nào thực hiện

Câu 10. Những công việc làm nào sau đây mà không cần phải tiếp đất:

A. Làm việc trên thiết bị có cấu trúc hình khối gọn, quan sát toàn bộ dễ dàng

B. Làm việc trên thiết bị mà biết chắc chắn không có hiện tượng cảm ứng xuất hiện trên thiết bị đó

C. L+àm việc ở các đoạn cáp ngầm hay dây dẫn nổi không làm tiếp đất trước

D. Cả a, b và c đều sai

Câu 11. Khi công tác trong trạm trong điều kiện bình thường, cho phép làm việc trên các thiết bị:

A. Đang vận hành bị mất điện

B. Đã cắt điện nhưng chưa tiếp đất

C. Đang ở trạng thái dự phòng

D. Cả a, b và c đều không cho

Câu 12. Khi dựng cột gần đường dây (ĐZ):

A. cho phép đặt các phương tiện trục kéo ngay dưới ĐZ cao áp đang có điện

B. Phải nối đất phần thân của các phương tiện trục kéo

C. Phải nối đất các dây chằng bằng kim loại về phía đường dây

D. Thực hiện theo B và C

Câu 13. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn điện:

A. Do bị phóng điện hồ quang khi đến quá gần thiết bị mang điện cao áp

B. Do điện áp bước

C. Do người chạm vào điện hạ áp

D. Cả a, b và c

Câu 14. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn điện:

A. Do không chấp hành đúng quy tắc an toàn điện

B. Do người chạm vào điện hạ áp

C. Cả a và b

D. Cả a, b và c đều sai

Câu 15. Phương pháp hà hơi thổi ngạt kết hợp ép tim ngoài lồng ngực để cứu người bị điện giật:

A. Nếu có hai người thực hiện thì 1 người hà hơi thổi ngạt, 1 người ép tim

B. Ép tim khoảng 60 lần/ 1 phút kết hợp hà hơi thổi ngạt 1416 lần/ 1 phút

C. Nếu một người thực hiện thì cứ 23 lần thổi ngạt, chuyển qua 46 lần ép tim

D. Thực hiện cả a, b và c

Câu 16. Bộ phận nào chịu trách nhiệm huấn luyện, sát hạch kiến thức KTAT ở bước 1 cho công nhân mới:

A. Phòng Tổ chức

B. Phòng Kỹ thuật

C. Phòng (tổ) KTAT

D. Đơn vị cơ sở quản lý

Câu 17. Phiếu thao tác sau khi thực hiện xong phải được lưu lại ít nhất bao nhiêu tháng:

A. 1 tháng

B. 3 tháng

C. 6 tháng

D. 12 tháng

Câu 18. Trường hợp nào phải lập tức đình chỉ (hoặc cấm) hoạt động của các thiết bị nâng:

A. Cáp bị đứt 01 tao

B. Móc bị mòn quá 10%

C. Dùng người để cân bằng tải

D. Cả a, b và c

Câu 19. Trường hợp nào phải lập tức đình chỉ (hoặc cấm) hoạt động của các thiết bị nâng:

A. Móc bị mòn quá 10%

B. Xích tải bị mòn 5%

C. Cả a và b

D. Cả a, b và c đều sai

Câu 20. Các yếu tố nào sau đây có thể gây nguy hiểm cho người lao động trong quá trình sản xuất:

A. Các bộ phận truyền động và chuyển động

B. Nóng, bụi

C. Nguồn điện

D. Cả a và c

Câu 21. Các yếu tố nào sau đây có thể gây nguy hiểm cho người lao động trong quá trình sản xuất:

A. Vật văng bắn

B. Vật rơi, đổ sập

C. Nguồn nhiệt

D. Cả a, b và c

Câu 22. Các yếu tố nào sau đây có thể gây nguy hiểm cho người lao động trong quá trình sản xuất:

A. Nổ

B. Các bộ phận truyền động và chuyển động

C. Nóng, bụi d- cả a và b

D. Cả a và b

Câu 23. Thực hiện công tác chặt cây dọc đường dây nhưng cây nằm trong hành lang thì phải tuân thủ theo những qui định nào dưới đây:

A. Người chặt cây đã được huấn luyện, có kinh nghiệm

B. Phải cắt điện

C. Phải có phiếu công tác

D. Cả a và c

Câu 24. Sào thao tác, găng, ủng cách điện là các dụng cụ an toàn dùng để thao tác, khi thao tác trên lưới điện cao áp bắt buộc phải:

A. Các dụng cụ phải còn trong thời hạn thí nghiệm định kỳ

B. Kiểm tra sơ bộ các dụng cụ an toàn trước khi sử dụng

C. Phải sử dụng đủ cả 3 dụng cụ: sào, găng, ủng / hoặc ghế cách điện

D. Thực hiện cả a, b và c

Câu 25. Khi đo cường độ dòng điện trên lưới điện cao áp bằng đồng hồ kiểu kìm thì:

A. Chỉ cần 1 người bậc 3 và 1 người bậc 4 an toàn, và đã được huấn luyện

B. Phải có 2 người có bậc 4 an toàn và đã được huấn luyện

C. Theo b, nhưng phải có lệnh công tác

D. Theo b, nhưng phải có phiếu công tác

Đáp Án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu 1

A

Câu 14

C

Câu 2

D

Câu 15

D

Câu 3

D

Câu 16

C

Câu 4

B

Câu 17

B

Câu 5

A

Câu 18

D

Câu 6

D

Câu 19

A

Câu 7

D

Câu 20

D

Câu 8

A

Câu 21

D

Câu 9

D

Câu 22

D

Câu 10

D

Câu 23

D

Câu 11

D

Câu 24

D

Câu 12

D

Câu 25

D

Câu 13

D

Previous articleTrắc Nghiệm An Toàn Điện Đề 3 – Có Đáp Án
Next articleBàn Tay “của người lạ” – Video Không nên xem vào đêm khuya